PÁL APOSTOL LEVELEK

Első magyar konkordáns fordítás

Görög-magyar szómutatóval

 

Bevezetés (részletek)

… A konkordáns visszaadás lényege abban áll, hogy megpróbáljuk a görög alapszöveg minden szavát lehetőleg ugyanazzal a magyar szóval fordítani, különös tekintettel a bibliai szókincs elvont fogalmaira, mint pl. szellem, lélek, eon, megváltás, élet, reménység, ekklésia, stb. … Egyes konkrét fogalmak megfeleltetésekor azonban ún. variánsokat is felhasználtunk a mai magyar szóhasználat igényeihez igazodva.

 

A páli szókincs magyarosításában messzemenően Balázs Károly Újszövetségi Szómutató Szótárára (Logosz Kiadó, Budapest, 1998) támaszkodtunk.

 

Pál leveleinek jelen fordításában az olvasást megterhelő magyarázatok és jegyzetek nélküli szövegre törekedtünk, melynek megvalósítását különféle mellékjelek és rövidítések alkalmazása, valamint a nyomástechnika segítette elő.

A kövér szedésű szavak vagy szóelemek az eredeti görög szövegben található szavak és szóelemek következetes megfelelői; a magyar változat gördülékenységét előmozdító, de a görög kéziratban megfelelővel nem rendelkező szavak vagy szóelemek pedig vékony betűkkel vannak szedve. Ha az utóbbiakat töröljük egy szakaszból, az illető részlet „nyers” fordítása fog előbukkanni. A jelek, melyeket úgy helyeztünk el, hogy a folyamatos olvasást a lehető legkevésbé zavarják, felhívják a tanulmányozó olvasó figyelmét valamilyen ógörög nyelvtani sajátosságra (pl. a magyar megfelelővel nem rendelkező aorisztosz igealakra), vagy pedig egy az eredetiben szereplő szó, illetve rag megfelelőjének hiányára a fordítás szövegében.

 

 

 

 

 vissza a lap tetejére>>>